Ons verenigingsjaar loopt synchroon met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Het bestuur van de VZBI is statutair verplicht ieder kalenderjaar, binnen zes maanden na een jaarwisseling, verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar ten overstaan van de leden in de Algemene Ledenvergadering of ALV.

Graag willen wij u hiervoor uitnodigen op 5 juni 2018 bij Worldhotel Wings, Rotterdam Airportplein 55 te Rotterdam. De ALV begint om 14.00 uur, de inloop is vanaf 13.30 uur.

Onderwerpen zijn:
– jaarverslagen
– de voorgenomen fusie met een zusterorganisatie,
– een interessante presentatie van de heer N. van Etten met betrekking tot het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP).

Wij zien uw aanmelding tegemoet op [email protected]
Met vriendelijke groet,

Bestuur VZBI

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest

Share This

U kunt ons helpen!

Door dit bericht te delen met uw vrienden.