Al sinds 1958 zijn er BHV wedstrijddagen georganiseerd door de VZBI.

 

Hieronder vindt je alle winnende teams bij elkaar.

Staat jouw teamnaam er binnenkort ook bij?

2010-heden

 

Jaartal BHV (groen) BHV  (rood) EHBO (geel) Ademlucht (blauw) Dagwinnaar Karel van Leeuwen Bokaal
2016 Heerema 2 NFI 1 Ministerie van Financiën 1  MN Services 5  Heerema 2 VSL
2015  NFI (B) Siemens 2  NFI (E)  MN Services (A) NFI (B)  ATOS
2014            Ikea
2013            Haeghe Groep
2012            
2011            
2010            
             
2000-2009

 

Jaartal BHV 1 Baan 2 EHBO Ademlucht
2009        
2008        
2007        
2006        
2005        
2004        
2003        
2002        
2001        
2000        
1994-1997

 

Jaartal Brandweer EHBO BHV nieuwe stijl  Adembescherming
1999        
1998        
1997 TNO FEL TNO FEL Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1996 Ministerie van VROM I TNO FEL
1995 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Buitenlandse Zaken II Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1994 Shell Research MEOB Oegstgeest I Ministerie van Defensie (Luchtmacht)
1989-1993

 

Jaartal Brandweer EHBO BHV: kleine blusmiddelen en elementaire hulp  BHV: Redding
1993 MEOB Oegstgeest HTM  PTT Nederland III PTT Nederland II
1992 Bloemenveiling Holland Dienst Stadsbeheer III  – Ministerie van Financiën
1991 Bloemenveiling Westland MEOB I PTT Nederland I PTT Nederland II
1990 Philips Maanweg GEB Zuid-Holland West IV Ministerie van Defensie (Luchtmacht) GEB Zuid-Holland West IV
1989 Siemens Nederland NV 1 Ministerie van Defensie (Luchtmacht) Siemens Nederland NV III  Ministerie van Financiën
1977-1988

 

Jaartal Brandweer EHBO EHBR  Redding
1988 Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Defensie Centrale Organisatie  Minsterie van Defensie II  TNO FEL 
1987 Ministerie van Defensie (Luchtmacht)  Ministerie van Verkeer en Waterstaat I  Ministerie van Economische Zaken  Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1986 TNO FEL Ministerie van Defensie (Luchtmacht)  Ministerie van Defensie  CA III  Octrooiraad I 
1985 Productschap voor Zuivel Octrooiraad I  Gemeentewerken Den Haag MEOB Oegstgeest
1984 Psysisch Laboratorium TNO Ministerie van Justitie II Gemeente Energie Bedrijf I  Octrooiraad 
1983 Bloemenveiling Westland Rijks Geneeskundige Dienst I  Ministerie van Economische Zaken  Ministerie van Defensie 
1982 ochtendwinnaar:
Ministerie van Justitie 

middagwinnaar:
Siemens Nederland NV II 

5 poule-winnaars:

 

Ministerie van Verkeer & Waterstaat I
HTM II
Ministerie van Binnenlandse Zaken II
Gemeentewerken I
Ministerie van Volkshuisvestiing en Ruimtelijke Ordening IV 

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Volksgezondheid

 

Jubileum inzet-wedstrijd  voor alle vier de categoriën speciale rampsituatie!

winnaar:

Ministerie van Landbouw en Visserij

1981 Ministerie van Justitie Ministerie van Binnenlandse Zaken Rijks Geneeskundige Dienst I   Ministerie van Defensie III
1980 Ministerie van Defensie  Rijks Geneeskundige Dienst II  Data Systems   –
1979 Centrale Directie PTT en Siemens Dames  Rijks Geneeskundige Dienst III Rijks Geneeskundige Dienst I Ministerie van Defensie I
1978 Siemens Nederland NV Dames Ministerie van Economische Zaken  NV Philips Telecommunicatie II Ministerie van Defensie I
1977 Siemens Nederland NV Philips Telecom Industrie I Ministerie van Defensie Alkemadecomplex Ministerie van Defensie II
1976 Siemens Nederland NV Centrale Werkplaats der PTT  Rijks Geneeskundige Dienst Centrale Directie der PTT IV
1975 Siemens Nederland NV Centrale Werkplaats der PTT NV Philips Telecommunicatie Ministerie van Defensie II
1974 Siemens Nederland NV Ministerie van Defensie ploeg I Ministerie van Economische Zaken Siemens Nederland NV 
1973  Duinwaterleiding Gemeentewerken  Ministerie van Defensie ploeg I Ministerie van Defensie ploeg I
         
         
1958-1973

 

Jaartal Brandweer EHBO EHIO Redding
1970 Siemens Nederland NV Ministerie van Defensie (Luchtmacht)  Siemens Nederland NV
1969  Siemens Nederland NV Ministerie van Defensie (Luchtmacht)  Centraal Bureau van de Statistiek Ministerie van Defensie (Marine) 
1968 Siemens Nederland NV Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat  Centrale Werkplaats van de PTT, ploeg I
1967 NV Van der Heem afd. a: Ministerie van Defensie (Luchtmacht) 

 

 

afd. b: KLM

NV Van der Heem NV Van der Heem
1966  PTT –  NV Van der Heem Ministerie van Verkeer en Waterstaat
1965  Octrooiraad   Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij (BIPM) NV Van der Heem
1964  –  –  – Ministerie van Buitenlandse Zaken
1963  Octrooiraad   Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Defensie (Marine)
1962  BPM –   – Centrale Werkplaats van de PTT
1961 Brinker’s Margarinefabriek   – Postcheque en Girodienst Directoraat van de Scheepvaart
1960 BPM  1e klas: NV van der Heem

2e klas: Ministerie van Financiën

 – Centrale directie van de PTT
1959  BPM Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening  – Directoraat van de Scheepvaart 
1958 Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) Inspectie Belastingen, Eerste afdeling  –  Directoraat van de Scheepvaart 
         

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest

Share This