Evenementen worden doorgeschoven naar 2019.

Evenementen worden doorgeschoven naar 2019.

Er is door de WOE toegezegd dat er in de tweede helft van 2018 een evenement gehouden zou worden. Echter om een tweetal redenen is dit er niet meer van gekomen.

– Het aanbod van organisaties en personen die een evenement kunnen en willen houden is beperkt.
– Daarnaast is ons bestuur op dit moment druk bezig met de voorbereiding van de fusie met bbn.

In 2019 zullen wij uiteraard weer interessante evenementen organiseren.
Er zijn inmiddels al een paar voorbereidende contacten gelegd.
Als uw organisatie hiervoor ruimte heeft houden we ons aanbevolen. Dit kunt u melden aan de voorzitter van de WOE – Ab van der Hilt

Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

Ons verenigingsjaar loopt synchroon met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Het bestuur van de VZBI is statutair verplicht ieder kalenderjaar, binnen zes maanden na een jaarwisseling, verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar ten overstaan van de leden in de Algemene Ledenvergadering of ALV.

Graag willen wij u hiervoor uitnodigen op 5 juni 2018 bij Worldhotel Wings, Rotterdam Airportplein 55 te Rotterdam. De ALV begint om 14.00 uur, de inloop is vanaf 13.30 uur.

Onderwerpen zijn:
– jaarverslagen
– de voorgenomen fusie met een zusterorganisatie,
– een interessante presentatie van de heer N. van Etten met betrekking tot het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP).

Wij zien uw aanmelding tegemoet op [email protected]
Met vriendelijke groet,

Bestuur VZBI

BHV Wedstrijddag 2018

BHV Wedstrijddag 2018

Op donderdag 12 april organiseert de VZBI voor de 20e keer in de huidige vorm de BHV-wedstrijddag.
De gastheer is ook dit keer weer het oefencentrum van G4S aan de Radonstraat 100 te Zoetermeer.

De wedstrijddag bestaat uit BHV- EHBO en ademluchtwedstrijden met meer dan 40 ploegen en daarmee ongeveer 300 deelnemers uit verschillende sectoren en wordt gegeven op een professioneel oefencentrum van G4S. BHV-ploegen uit kantooromgeving, industrie en produktieomgevingen nemen deel aan de jaarlijkse VZBI-wedstrijddag waardoor er sprake is van brede kennisoverdracht.

De verschillende ploegen tonen mede door het competitieve wedstrijdelement een goede inzet. Deze inzet wordt aan het einde van de dag beloond met mooie prijzen. Er is ook een prijs voor de ploeg welke de meeste inzet of het innovatiefst is geweest. Hierdoor is er ook uitdaging voor de niet zo ervaren BHV’ers en maken ook nieuwe BHV’ers kans om in de prijzen te vallen.

Mocht u wat meer informatie willen over de wedstrijddag of zich willen opgeven dan kunt u een mail sturen naar [email protected]

Viering 60 jarig Jubileum VZBI

Viering 60 jarig Jubileum VZBI

 

Zoals al eerder gepubliceerd bestaat de VZBI dit jaar 60 jaar. Dit gaan we op donderdag 14 december vieren met onze leden in het Worldhotel WINGS te Rotterdam. Reserveer deze datum alvast in de agenda’s!

Na de zomervakantie ontvangt u de uitnodiging en gaan we verder op de inhoud in. Houd hiervoor de website en Facebook in de gaten.

Themamiddag Tweede Kamer der Staten Generaal 16 juni 2017

Themamiddag Tweede Kamer der Staten Generaal 16 juni 2017

Op Vrijdag 16 juni organiseert de VZBI wederom een themamiddag. De themamiddag wordt gehouden in De Tweede Kamer en bestaat uit een tweetal onderdelen.

Gestart wordt met een tweetal presentaties over de vernieuwde Arbowetgeving per 1 juli aanstaande en de aanpassing van de NEN 4000 naar de NEN 8112. Beide presentaties worden gegeven door Yvonne van Gog. Zij maakte deel uit van de werkgroep welke zich bezig hield met de totstandkoming van de nieuwe normering.

Na een korte pauze krijgen we door Peter Hofman een interessante rondleiding door de gebouwen van de Tweede Kamer waarbij we ook zeker de beveiligingsloge zullen aandoen.

Opening van de bijeenkomst is om 13.30 uur. De leden van de VZBI hebben inmiddels een uitnodiging voor deze Themabijeenkomst ontvangen. Mocht u deze niet ontvangen hebben kan een mail worden verstuurd aan de VZBI (zie onder contact).

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest