BHV Wedstrijddag 2018

BHV Wedstrijddag 2018

Op donderdag 12 april organiseert de VZBI voor de 20e keer in de huidige vorm de BHV-wedstrijddag.
De gastheer is ook dit keer weer het oefencentrum van G4S aan de Radonstraat 100 te Zoetermeer.

De wedstrijddag bestaat uit BHV- EHBO en ademluchtwedstrijden met meer dan 40 ploegen en daarmee ongeveer 300 deelnemers uit verschillende sectoren en wordt gegeven op een professioneel oefencentrum van G4S. BHV-ploegen uit kantooromgeving, industrie en produktieomgevingen nemen deel aan de jaarlijkse VZBI-wedstrijddag waardoor er sprake is van brede kennisoverdracht.

De verschillende ploegen tonen mede door het competitieve wedstrijdelement een goede inzet. Deze inzet wordt aan het einde van de dag beloond met mooie prijzen. Er is ook een prijs voor de ploeg welke de meeste inzet of het innovatiefst is geweest. Hierdoor is er ook uitdaging voor de niet zo ervaren BHV’ers en maken ook nieuwe BHV’ers kans om in de prijzen te vallen.

Mocht u wat meer informatie willen over de wedstrijddag of zich willen opgeven dan kunt u een mail sturen naar [email protected]

Terugblik: Het ontstaan van de VZBI

Terugblik: Het ontstaan van de VZBI

In 2017 bestaat de VZBI zestig jaar en de voorbereidingen om dit heugelijk feit te vieren zijn inmiddels in volle gang. Maar sinds 1957 is veel veranderd. Daarom de komende tijd een terugblik op de verschillende onderdelen van deze prachtige vereniging. Dit keer over het ontstaan van de VZBI.

Toen BHV nog BZB was

Na de Tweede Wereldoorlog richtte de overheid zich in de jaren vijftig tot bedrijven met het dringende verzoek maatregelen te treffen om personeel en bezoekers te beschermen tegen de gevaren van eventuele oorlogshandelingen. Op 10 juli 1952 werd de wet is Bescherming Bevolking (BB) van kracht met maatregelen ter bescherming van de bevolking, haar bezittingen en de bezittingen van de openbare lichamen, tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld en natuurrampen. Een jaar later, op 15 juli 1953, verscheen de eerste officiële publicatie waarin gesproken werd over bedrijfszelfbescherming. Deze publicatie was ondertekend door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dr. L.J.M Beel en was gericht aan de leiders van ondernemingen en bedrijven.

Vrijwilligers voor meer veiligheid

Ongeveer in dezelfde tijd richtte de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking zich tot de bedrijven met het verzoek om in het algemeen belang de bedrijfszelfbescherming onder de aandacht van het personeel te brengen en een bedrijfszelfbeschermingsorganisatie op te zetten. Vrijwilligers onder het personeel vormden de bedrijfszelfbeschermingorganisaties, afgekort tot BZB. Vanwege het gebrek aan kennis en ervaring, financiële middelen en wetgeving met betrekking tot de BZB’s, ontstond de behoefte aan het opzetten van een organisatie die hen hierbij zou kunnen ondersteunen. Ook was er behoefte aan samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven op het gebied van veiligheid. Daarnaast was er ook vanuit de verschillende hoofden BZB de behoefte om contact met elkaar op te nemen en steun bij elkaar te zoeken. Dit was aanleiding om op 10 december 1957 de Vereniging Zelfbescherming Bedrijven en Inrichtingen, afgekort tot VZBI, op te richten. Een van de drijvende krachten hierachter was de heer mr. G.A. de Stoppelaar. Hij was op dat moment werkzaam als hoofd BZB bij de KLM. Ruim drie maanden na de oprichting van onze vereniging wordt op 21 maart 1958 de bedrijfszelfbescherming wettelijk geregeld bij koninklijk besluit.

Toen én nu van belang

Ondanks grote maatschappelijke veranderingen, is het ook tegenwoordig van groot belang dat bedrijven en instellingen adequaat geoefende en op de locatie bekende medewerkers heeft om de tijd tussen het optreden van een calamiteit incident en de aankomst van de professionele hulpdiensten te overbruggen. De VZBI hierin altijd een belangrijke stimulerende rol vervuld. In het bijzonder door het organiseren van vaardigheidswedstrijden en het organiseren van studiebijeenkomsten. De VZBI heeft bijgedragen aan de verbetering van kwaliteit van de interne hulpverlening. Het hebben van goed opgeleide bedrijfshulpverleningsploegen zal ook in de toekomst van groot belang blijven voor zowel burgers, bedrijven als overheid.

 

geïnspireerd op : ‘VZBI: veertig jaar actief in de bedrijfshulpverlening 1957-1997’

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest