Voorbereidingen wedstrijddag

Voorbereidingen wedstrijddag

In de voorbereiding op de VZBI wedstrijddag van 2 april 2020, wederom bij G4S Training & Safety in Zoetermeer, beginnen we altijd met het verzamelen van mogelijke ongevalsscenario’s. We hebben een aantal bronnen – die we natuurlijk niet verklappen – maar we hebben ook een paar mensen in de wedstrijdcommissie die met enige regelmaat tegen daadwerkelijke situaties aanlopen.

Het kan vanzelfsprekend zo zijn dat de deelnemers van de VZBI wedstrijddag de situatie in hun eigen werkomgeving niet zullen tegenkomen. Maar dat betekent niet dat ze niet kunnen voorkomen! Sterker nog, de meeste zijn echt voorgekomen.

Zo heb ik een van de komende scenario’s daadwerkelijk zelf onder handen gehad. Het slachtoffer heeft ook nog weken met de gevolgen duidelijk zichtbaar rondgelopen. Maar achteraf was het slachtoffer zeer blij dat mijn BHV-collega’s en ik haar snel en adequaat hadden geholpen, snel en accuraat hadden gealarmeerd en overgedragen aan de professionele hulpdiensten en als zodanig erger hadden weten te voorkomen.

En daar draait BHV om: een onverwachte situatie volgens een geoefend patroon stabiliseren en erger voorkomen. Dat biedt de VZBI wedstrijddag aan haar deelnemers. Want iedere situatie is anders en de oefening die de VZBI aan de deelnemende BHV-ers biedt, is een leerschool voor adequaat optreden.

Maar daarnaast beleven wij ook een heleboel lol bij het bedenken van de oefeningen. We doen dit iedere keer met veel plezier.

Bart

Het plaatje is afkomstig van allinpreventie.nl

Evaluatie BHV wedstrijddag 2019

Evaluatie BHV wedstrijddag 2019

De commissie die de VZBI BHV wedstrijddag ieder jaar organiseert, heeft op 23 mei de wedstrijddag van 11 april jongstleden intern geëvalueerd. Er zijn iedere keer opvallende zaken om te bespreken en om van te leren.

Voor de wedstrijdcommissie was het bijzonder vervelend en frustrerend om te moeten besluiten dat de theorieronde voor dit jaar uit de uitslag moest worden geschrapt. Alle deelnemers hebben immers hun beste beentje voorgezet, in een poging om zoveel als mogelijk van de soms best lastige vragen correct te beantwoorden. Door gebruikmaking van een ander systeem, hadden wij echter niet gerekend op het feit dat de uitslag van het andere systeem niet eenduidig naar teams was te herleiden. De uitslag werd ons gepresenteerd als een geheel en daarmee was het onderscheid tussen baan rood en groen zoek.

We gaan dit het komende jaar op twee manieren aanpakken. Ten eerste gaan we terug naar ouderwets pen en papier. Dat werkt altijd en overal. Ten tweede gaan we ook in overleg met de beheerder, om te kijken of en zo ja hoe we alsnog het systeem met de stemkastjes voor de komende jaren in kunnen zetten.

Er zijn ook goede ontwikkelingen gesignaleerd. Vorig jaar – in 2018 – hadden we meldpunten geïntroduceerd. De onwennigheid daarvan en de bewegwijzering ernaartoe werden bekritiseerd, en terecht. Het verheugt de wedstrijdcommissie dat de maatregelen die we hebben genomen tijdens de wedstrijddag van 11 april jongstleden blijkbaar een verbetering waren ten opzichte van 2018. Er hebben ons zeer weinig signalen bereikt met een kritische noot over zowel bewegwijzering als meldpunten.

Het zal de deelnemers ook niet zijn ontgaan, dat we dit keer iedereen in het bedrijfsrestaurant hebben gehuisvest, in plaats van de al jaren gangbare tent. Knus, warm en druk was de overheersende indruk.

We gaan dit nog goed overleggen met onze gastheer G4S, maar op zich beviel het ons goed. We hebben al gesproken met de catering en die waren erg tevreden, vanwege de zeer korte logistieke aan- en afvoerpaden. Dus wie weet, wordt dit de trend voor de komende jaren.

Namens de wedstrijdcommissie, Bart Leentvaar

Foto’s BHV wedstrijddag 2019

Foto’s BHV wedstrijddag 2019

Onze fotograaf Hans Balkenende had weer zeer veel foto’s gemaakt, van alle hardwerkende BHV-ers, Lotussen en jury. Hij heeft de mooiste foto’s van de wedstrijddag voor ons geselecteerd. We hebben alle foto’s online op de website gezet. Zie de fotopagina, te bereiken via het menu bovenaan. Of klik op deze link.

Het waren zoveel foto’s dat er in totaal 9 pagina’s aan foto’s zijn ontstaan. Wij wensen u heel veel plezier bij het terugkijken.

Mocht u bezwaar hebben tegen uw beeltenis op de foto op onze website, laat ons dat dan even weten. U kunt uw bezwaar per e-mail richten aan [email protected]

BHV wedstrijddag 2019 terugblik

BHV wedstrijddag 2019 terugblik

Wij kunnen weer terugzien op een geslaagde 20e editie van onze enige echte VZBI BHV-wedstrijddag! Proficiat wedstrijdcommissie, (ere-)leden, deelnemers, Lotussen, juryleden, sponsoren, en uiteraard de catering en de G4S organisatie!

Dit jaar hebben we een experiment gedaan met het onderbrengen van de deelnemers in het bedrijfsrestaurant van G4S. Het lijkt erop alsof de locatie geen tent meer behoeft, want in het bedrijfsrestaurant was het heerlijk op temperatuur en gezellig. Dat is toch wel wat deze dag ieder jaar weer mede zo bijzonder maakt.

Wij hebben de gehele dag alleen tevreden en hard werkende BHV-ers gezien.

Wij hopen jullie allen weer op 2 april 2020 te verwelkomen!

Dank voor jullie enthousiaste deelname!

Namens bestuur en wedstrijdcommissie, Tom Jooren – Voorzitter a.i.

Evenementen worden doorgeschoven naar 2019.

Evenementen worden doorgeschoven naar 2019.

Er is door de WOE toegezegd dat er in de tweede helft van 2018 een evenement gehouden zou worden. Echter om een tweetal redenen is dit er niet meer van gekomen.

– Het aanbod van organisaties en personen die een evenement kunnen en willen houden is beperkt.
– Daarnaast is ons bestuur op dit moment druk bezig met de voorbereiding van de fusie met bbn.

In 2019 zullen wij uiteraard weer interessante evenementen organiseren.
Er zijn inmiddels al een paar voorbereidende contacten gelegd.
Als uw organisatie hiervoor ruimte heeft houden we ons aanbevolen. Dit kunt u melden aan de voorzitter van de WOE – Ab van der Hilt

Terugblik: Het ontstaan van de VZBI

Terugblik: Het ontstaan van de VZBI

In 2017 bestond de VZBI zestig jaar en dit heugelijk feit is uitgebreid gevierd. Maar sinds 1957 is veel veranderd. Daarom hierbij een terugblik op de verschillende onderdelen van deze prachtige vereniging. Dit keer over het ontstaan van de VZBI.

Toen BHV nog BZB was

Na de Tweede Wereldoorlog richtte de overheid zich in de jaren vijftig tot bedrijven met het dringende verzoek maatregelen te treffen om personeel en bezoekers te beschermen tegen de gevaren van eventuele oorlogshandelingen. Op 10 juli 1952 werd de wet is Bescherming Bevolking (BB) van kracht met maatregelen ter bescherming van de bevolking, haar bezittingen en de bezittingen van de openbare lichamen, tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld en natuurrampen. Een jaar later, op 15 juli 1953, verscheen de eerste officiële publicatie waarin gesproken werd over bedrijfszelfbescherming. Deze publicatie was ondertekend door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dr. L.J.M. Beel en was gericht aan de leiders van ondernemingen en bedrijven.

Vrijwilligers voor meer veiligheid

Ongeveer in dezelfde tijd richtte de Stichting Bevordering Bescherming Bevolking zich tot de bedrijven met het verzoek om in het algemeen belang de bedrijfszelfbescherming onder de aandacht van het personeel te brengen en een bedrijfszelfbeschermingsorganisatie op te zetten. Vrijwilligers onder het personeel vormden de bedrijfszelfbeschermingorganisaties, afgekort tot BZB. Vanwege het gebrek aan kennis en ervaring, financiële middelen en wetgeving met betrekking tot de BZB’s, ontstond de behoefte aan het opzetten van een organisatie die hen hierbij zou kunnen ondersteunen. Ook was er behoefte aan samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven op het gebied van veiligheid. Daarnaast was er ook vanuit de verschillende hoofden BZB de behoefte om contact met elkaar op te nemen en steun bij elkaar te zoeken. Dit was aanleiding om op 10 december 1957 de Vereniging Zelfbescherming Bedrijven en Inrichtingen, afgekort tot VZBI, op te richten. Een van de drijvende krachten hierachter was de heer mr. G.A. de Stoppelaar. Hij was op dat moment werkzaam als hoofd BZB bij de KLM. Ruim drie maanden na de oprichting van onze vereniging wordt op 21 maart 1958 de bedrijfszelfbescherming wettelijk geregeld bij koninklijk besluit.

Toen én nu van belang

Ondanks grote maatschappelijke veranderingen, is het ook tegenwoordig van groot belang dat bedrijven en instellingen adequaat geoefende en op de locatie bekende medewerkers heeft om de tijd tussen het optreden van een calamiteit incident en de aankomst van de professionele hulpdiensten te overbruggen. De VZBI heeft hierin altijd een belangrijke stimulerende rol vervuld. In het bijzonder door het organiseren van vaardigheidsoefeningen en het organiseren van bijeenkomsten voor kennisdeling. De VZBI heeft bijgedragen aan de verbetering van kwaliteit van de interne hulpverlening. Het hebben van goed opgeleide bedrijfshulpverleningsploegen zal ook in de toekomst van groot belang blijven voor zowel burgers, bedrijven als overheid.

 

geïnspireerd op : ‘VZBI: veertig jaar actief in de bedrijfshulpverlening 1957-1997’

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest