Nieuwsberichten Fusie

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2018 is gesproken over de intentie tot een fusie te komen met een geschikte fusiepartner. Goed is te melden dat deze is inmiddels gevonden, namelijk de Belangenvereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (bbn).

In eerste instantie hebben Jos Leeuwerink (bbn) en Nico van Etten (VZBI) samengewerkt aan de totstandkoming van een document waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd. Dit document is door de besturen in een gezamenlijk overleg besproken en daar waar van toepassing aangepast. In dat gezamenlijk overleg is besloten dat er een ad interim Bestuur moest worden ingesteld om de voorbereidingen te treffen die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de fusie.

Inmiddels zijn de eerste vergaderingen van het ad interim-Bestuur gehouden op 22 augustus en 21 september jongstleden en is er een nieuwe naam bedacht en afgesproken: Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (VBHV.nl) . Ook zijn de functies verdeeld van de nieuw op te richten vereniging te weten:
• Jos Leeuwerink Voorzitter
• Ab van der Hilt Secretaris
• Albert Hindriks Penningmeester
• Nico van Etten Bestuurslid en Voorzitter oefendagen;
• Steffie Chaudron-Meijer Bestuurslid PR en communicatie en evenementen
Zoals u kunt zien zijn er dus drie bestuurders van de VZBI opgenomen in het toekomstige bestuur.

Van de verschillende functies zijn functieprofielen in concept opgesteld. Daar zullen wij vanuit het bestuur van de VZBI nog heel kritisch inhoudelijk naar kijken.

De nu te ondernemen stappen zijn onder andere contact leggen met een notaris voor het te volgen proces en de verdere uitwerking van de activiteiten.
Het streven is gericht om de fusie voor het einde van dit jaar te laten plaatsvinden.

Uiteraard worden de noodzakelijke stukken aan onze leden en die van de bbn voorgelegd tijdens een apart in te lassen Algemene Leden Vergadering.

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest

Share This