Over ons

De VZBI adviseert bedrijven en overheidsorganisaties over veiligheidsvraagstukken de arbeidsomstandigheden, met de focus op bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid. Door kennis uit te wisselen over regelgeving, het organiseren van oefeningen en het motiveren van medewerkers brengen wij bedrijfshulpverlening bij onze leden op een steeds hoger niveau.

Sinds de oprichting op 10 december 1957 ontwikkelde de VZBI zich tot een autoriteit op haar vakgebied en een volwaardig gesprekspartner van de overheid. Met 150 leden, verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en veiligheid bij bedrijven en overheidsorganisaties in de regio Haaglanden, vertegenwoordigen wij een achterban van 7.500 bedrijfshulpverleners.

Kennisdeling en oefening

Veiligheid speelt een steeds grotere rol binnen onze samenleving. Tegelijkertijd verschuift de verantwoordelijkheid voor die veiligheid langzaam maar zeker van de overheid naar bedrijven en organisaties zelf.

De missie

Veiligheid wordt steeds belangrijker in de hedendaagse maatschappij. De VZBI adviseert het bedrijfsleven en overheidsorganisaties over veiligheidsvraagstukken en arbeidsomstandigheden met de focus op bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid. De VZBI fungeert hiertoe als kennisplatform voor bedrijven en organisaties door kennis uit te wisselen over regelgeving, het organiseren van oefeningen en het motiveren van medewerkers, met als resultaat dat onder andere de bedrijfshulpverlening bij onze leden op een steeds hoger niveau komt. Veiligheid wordt een onderdeel en de bewustwording zorgt voor een gedegen fundering binnen de organisatie.

De visie

Door de terugtredende overheid komt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid bij de bedrijven zelf te liggen. De overheid controleert minder frequent op de juiste invulling van de bedrijfshulpverlening. In de meeste gevallen wordt er achteraf getoetst/gecontroleerd of de BHV-organisatie goed georganiseerd was. De VZBI wilt veiligheid bij de bedrijven optimaliseren door preventie te stimuleren en kennis te delen over veiligheid. Het organiseren van netwerk bijeenkomsten draagt bij aan het delen van kennis, ervaringen van individuele leden worden besproken en desgewenst kan er een expert bij betrokken worden. De veranderende regelgeving wordt toegankelijk gemaakt voor de aangesloten bedrijven organisaties.

 

De VZBI

Al sinds 1957 voor advies aan het bedrijfsleven en overheidsorganisaties over veiligheidsvraagstukken en arbeidsomstandigheden met de focus op bedrijfshulpverlening en zelfredzaamheid

Contactgegevens

Secretariaat VZBI
Beekforel 74
2318 MC Leiden
E-mail: [email protected]

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief

Join onze mail lijst om de laatste nieuwtjes te ontvangen.

Dank je wel.

Pin It on Pinterest

Share This